Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny
Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym "My i Świat"

Oferta

Przyjmujemy dzieci w wieku od 2,5 lat (posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego) z każdym rodzajem niepełnosprawności.
Pracujemy cały rok (również w wakacje i ferie) z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 7:30 do 15:30.
Placówka mieści się w Staszowie przy ulicy Mickiewicza 4.

OFERTA ZAJĘĆ

W Przedszkolu prowadzone są zajęcia grupowe, indywidualne oraz zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju.

Zajęcia grupowe:

Zajęcia indywidualne:

Punkt Konsultacyjny

Kto może korzystać z punktu konsultacyjnego?

Co oferujemy?