Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny
Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym "My i Świat"

Aktualności

Pierwsze Zajęcia Z Zakresu Dogoterapii

Istotą dogoterapii jest nawiązanie łączności przy pomocy bliskiego, dotykowego kontaktu między osobą niepełnosprawną a psem-terapeutą. Ta forma terapii kontaktowej pozwala na wieloprofilowe usprawnianie rozwoju: ruchowego, intelektualnego, emocjonalnego i społecznego.

Otwarcie Niepublicznego Specjalnego Punktu Przedszkolnego

W związku z nieprzewidzianymi okolicznościami nastąpiła zmiana lokalizacji placówki, która od 1 września funkcjonuje przy ul Mickiewicza 4 (Bawialnia Ewy) w Staszowie.

„Wkrótce Będę Przedszkolakiem” – Zajęcia Adaptacyjne Dla Dzieci

Pierwsze spotkanie dzieciaczków i ich rodziców zorganizowane przez nasze stowarzyszenie w ramach projektu.
Program stopniowej adaptacji do funkcjonowania w grupie w formie luźnych spotkań i zabawy, to działania psychologiczne i pedagogiczne, które sprzyjają rozładowaniu negatywnych doznań dziecka, zapewniają mu poczucie bezpieczeństwa i stymulację rozwoju psychofizycznego w poszczególnych sferach. Tym samym, w sytuacji kiedy dziecko rozpoczyna systematyczną edukację przedszkolną, nie wszystko już jest wtedy nieznane, nowe, nie wszystko budzi lęk i niepokój. Jest to szczególnie bardzo ważne w przypadku dzieci z różnymi dysfunkcjami rozwojowymi, które trafiają do przedszkola.

Więcej zdjęć