Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny
Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym "My i Świat"

Oferta

Przyjmujemy dzieci w wieku od 2,5 lat (posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego) z każdym rodzajem niepełnosprawności.
Pracujemy cały rok (również w wakacje i ferie) z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 7:30 do 15:30.
Placówka mieści się w Staszowie przy ulicy Długiej 78/44.

OFERTA ZAJĘĆ

W Przedszkolu prowadzone są zajęcia grupowe, indywidualne oraz zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju.

Zajęcia grupowe:

 • zajęcia wychowawczo-dydaktyczne, w czasie których realizowane są założenia podstawy programowej wychowania przedszkolnego
 • nauka samoobsługi i samodzielności
 • spacery i zabawy na świeżym powietrzu

Zajęcia indywidualne:

 • terapie psychologiczna i pedagogiczna
 • terapia logopedyczna
 • rehabilitacja ruchowa (terapia w zakresie integracji sensorycznej, usprawnianie ruchowe, gimnastyka korekcyjna)
 • dogoterapia
 • Zajęcia indywidualne dobierane są zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego i dostosowane do możliwości dzieci oraz odbywają się w specjalnie wyposażonych salach na terenie naszego przedszkola.

PUNKT KONSULTACYJNY

Kto może korzystać z punktu konsultacyjnego?

 • Dzieci przedwcześnie urodzone już od 1 miesiąca życia
 • Dzieci z zaburzeniami rozwojowymi w wieku od 0 do 7 lat oraz ich rodzice
 • Rodzice zaniepokojeni tym, czy rozwój ich dziecka jest prawidłowy

Co oferujemy?

 • Diagnozę problemów dziecka
 • Konsultacje i poradnictwo psychologiczne, logopedyczne i pedagogiczne, w zakresie rehabilitacji ruchowej
 • Wskazanie rodzicom odpowiednich działań terapeutyczno- edukacyjnych (programy do pracy w domu)