Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny
Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym "My i Świat"

Kadra

  • Dyrektor: Dorota Trąd
  • Nauczyciel – wychowawca: Iwona Toporowska
  • Nauczyciel – wychowawca: Ewelina Przewoźnik
  • Psycholog: Natalia Szaraniec
  • Pedagog, nauczyciel wspomagający: Olga Judzińska
  • Logopeda, neurologopeda: Anna Łącz
  • Rehabilitacja ruchowa: Beata Mikula
  • Terapeuta SI: Adela Nowicka