Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny
Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym "My i Świat"

O nas

PUNKT PRZEDSZKOLNY

Nasz Punkt Przedszkolny jest wyjątkowym miejscem dla wyjątkowych dzieciaczków. Założony został przez stowarzyszenie, które powstało z inicjatywy matek dzieci niepełnosprawnych i działa prężnie od 1 września 2016 r., obecnie przy ul. Długiej 78/44 w Staszowie. Zdecydowanie stawiamy na jakość! Tworząc przedszkole i przyjmując niewielką ilość dzieci, chcemy mieć pewność, że każdy rodzic będzie zadowolony, że potrzeby i możliwości jego dziecka będą traktowane indywidualnie, a samo dziecko będzie czuło się bezpiecznie i miało możliwość rozwoju na wielu płaszczyznach. Nie brakuje nam też miłości i empatii, co zdecydowanie wpływa na miłą atmosferę w naszej placówce. Zapraszamy 🙂

STOWARZYSZENIE

W dniu 26 maja 2015 roku w Staszowie powstało Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym „My i Świat”, które zrzesza osoby fizyczne, działające w interesie i na rzecz osób niepełnosprawnych, w szczególności dzieci i ich rodzin. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Stowarzyszenie powstało z inicjatywy matek dzieci niepełnosprawnych. Codzienność z jaką boryka się rodzic niepełnosprawnego dziecka zmusza nas do nieustannej walki o godność, tolerancję i miejsce w życiu społecznym. Swoim doświadczeniem i znajomością potrzeb osób niepełnosprawnych chciałybyśmy podzielić się z potrzebującymi rodzicami i pomóc im w tej początkowej, niełatwej drodze jaką muszą przejść.

NASZYMI CELAMI SĄ:

  • Wspomaganie indywidualnego, wszechstronnego rozwoju psychofizycznego dziecka, zgodnie z jego potencjałem i możliwościami
  • Realizacja założeń podstawy programowej wychowania przedszkolnego we wszystkich obszarach w zakresie dostępnym dla wychowanków
  • współpraca z rodziną w procesie rewalidacyjno-wychowawczym, uwzględniająca potrzeby rodziny dziecka niepełnosprawnego