Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny
Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym "My i Świat"

Plan dnia

7:30 – 8: 15

 • Przychodzenie dzieci do przedszkola
 • Rozmowy indywidualne
 • Zabawy dowolne podejmowane przez dzieci z własnej inicjatywy
 • Porządkowanie sali po zabawach

8:15 – 8:40

 • Ustalenie planu dnia przy wykorzystaniu symboli PCS (elementy komunikacji alternatywnej)

8:40 – 8:50

 • Przygotowanie do śniadania
 • Wyrabianie nawyku mycia rąk przed posiłkami oraz zwiększenie samodzielności w dbaniu o higienę osobistą

8:50 – 9:20

 • Śniadanie: kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się przy stole i samodzielnego spożywania posiłków

9:20 – 10:00

 • Poranny krąg: zastosowanie elementów stymulacji polisensorycznej; realizacja celów podstawy programowej

10:00 – 13:00

 • Indywidualne zajęcia edukacyjno- terapeutyczne: rewalidacja (terapia pedagogiczna, psychologiczna, logopedyczna, rehabilitacja), wczesne wspomaganie rozwoju, dogoterapia
 • Zajęcia i zabawy utrwalające treści z podstawy programowej
 • Zabawy ruchowe w przedszkolu lub na świeżym powietrzu w zależności od pogody
 • Zajęcia z globalnego czytania

13:00 – 13:10

 • Przygotowanie do obiadu: zabiegi higieniczne

13:10 – 13:30

 • Obiad: kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się przy stole i samodzielnego spożywania posiłków

13:30 – 13:45

 • Czytanie bajek, słuchanie muzyki relaksacyjnej, dźwięków natury, kołysanek, masaże relaksacyjne, zastosowanie elementów chromoterapii

13:45 – 15:30

 • Ćwiczenia stymulacyjne z dziećmi
 • Zabawy swobodne według zainteresowań
 • Zabawy piłką, klockami, układanie puzzli, czytanie bajek
 • Porządkowanie sali
 • Rozchodzenie się dzieci

Podstawa programowa jest realizowana w trakcie całego dnia.