Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny
Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym "My i Świat"

Polityka prywatności

Kim jesteśmy

Adres naszej strony internetowej to: https://myiswiat.pl.

Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy

Komentarze

Kiedy odwiedzający witrynę zostawia komentarz, zbieramy dane widoczne w formularzu komentowania, jak i adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu.

Zanonimizowany ciąg znaków stworzony na podstawie twojego adresu email (tak zwany hash) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy jej używasz. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna tutaj: https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu komentarza twój obrazek profilowy jest widoczny publicznie w kontekście twojego komentarza.

Media

Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem i wgrywasz na witrynę obrazki, powinieneś unikać przesyłania obrazków z tagami EXIF lokalizacji. Odwiedzający stronę mogą pobrać i odczytać pełne dane lokalizacyjne z obrazków w witrynie.

Formularze kontaktowe

Ciasteczka

Jeśli zostawisz na naszej witrynie komentarz, będziesz mógł wybrać opcję zapisu twojej nazwy, adresu email i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Te ciasteczka wygasają po roku.

Jeśli odwiedzisz stronę logowania, utworzymy tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia czy twoja przeglądarka akceptuje ciasteczka. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych i zostanie wyrzucone, kiedy zamkniesz przeglądarkę.

Podczas logowania tworzymy dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu twoich informacji logowania oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka logowania wygasają po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli zaznaczysz opcję „Pamiętaj mnie”, logowanie wygaśnie po dwóch tygodniach. Jeśli wylogujesz się ze swojego konta, ciasteczka logowania zostaną usunięte.

Jeśli zmodyfikujesz albo opublikujesz artykuł, w twojej przeglądarce zostanie zapisane dodatkowe ciasteczko. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych, wskazując po prostu na identyfikator przed chwilą edytowanego artykułu. Wygasa ono po 1 dniu.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Analiza statystyk

Z kim dzielimy się danymi

Jak długo przechowujemy twoje dane

Jeśli zostawisz komentarz, jego treść i metadane będą przechowywane przez czas nieokreślony. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznawać i zatwierdzać kolejne komentarze automatycznie, bez wysyłania ich do każdorazowej moderacji.

Dla użytkowników którzy zarejestrowali się na naszej stronie internetowej (jeśli tacy są), przechowujemy również informacje osobiste wprowadzone w profilu. Każdy użytkownik może dokonać wglądu, korekty albo skasować swoje informacje osobiste w dowolnej chwili (nie licząc nazwy użytkownika, której nie można zmienić). Administratorzy strony również mogą przeglądać i modyfikować te informacje.

Jakie masz prawa do swoich danych

Jeśli masz konto użytkownika albo dodałeś komentarze w tej witrynie, możesz zażądać dostarczenia pliku z wyeksportowanym kompletem twoich danych osobistych będących w naszym posiadaniu, w tym całość tych dostarczonych przez ciebie. Możesz również zażądać usunięcia przez nas całości twoich danych osobistych w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to żadnych danych które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa.

Gdzie przesyłamy dane

Komentarze gości mogą być sprawdzane za pomocą automatycznej usługi wykrywania spamu.


KLAUZULA INFORMACYJNA  O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego   i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Niepublicznym Specjalnym Punkcie Przedszkolnym Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym „My
i Świat” jest p. Dorota TRĄD.

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Niepublicznym Specjalnym Punkcie Przedszkolnym Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym „My i Świat” p. Iwona Toporowska.

3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na następujących podstawach prawnych:

 • obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c Rozp.);
 • zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b Rozp.);
 • udzielonej przez Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit a Rozp.);
 • prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. Frozp.);
 • wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznych (art. 6 ust. 1 lit. e Rozp.);
 • wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej (art. 9 ust. 2 lit. b Rozp.),
 • celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, (art. 9 ust. 2 lit. h Rozp.).

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:

 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Niepublicznym Specjalnym Punkcie Przedszkolnym Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym „My i Świat” w Staszowie w szczególności: w zakresie prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, BHP, prawa podatkowego (np. odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych);
 • zawarcia umowy o pracę z Niepublicznym Specjalnym Punkcie Przedszkolnym Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym „My i Świat” w Staszowie a także zmian w tym zakresie;
 • potrąceń z wynagrodzeń na Pani/Pana wniosek oraz udzielania informacji wierzycielowi w tej sprawie  w oparciu o Pani/Pana zgodę;
 • umożliwienia podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w tym zawarcia umowy
  i rozliczenia ewentualnie pokrywanych kosztów;
 • zapewnienia Pani/Panu bezpieczeństwa w razie stosowania monitoringu w miejscu pracy na zasadach określonych przepisami prawa;
 • dochodzenia roszczeń ze stosunku pracy lub obrony przed nimi;
 • prac analitycznych i statystycznych, prowadzenia dokumentacji związanej
  z działalnością statutową w Niepublicznym Specjalnym Punkcie Przedszkolnym Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym „My i Świat” w Staszowie.
 • konieczności udzielania informacji publicznej.

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4, odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą w szczególności następujące kategorie podmiotów:

 • osoby zarządzające Niepublicznym Specjalnym Punkcie Przedszkolnym Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym „My i Świat” a także osoby zajmujące się sprawami kadrowymi w Niepublicznym Specjalnym Punkcie Przedszkolnym Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym „My i Świat” w Staszowie;  
 • podmioty współpracujące z Niepublicznym Specjalnym Punkcie Przedszkolnym Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym „My i Świat” w tym podmioty świadczące usługi medycyny pracy, usługi monitoringu, usługi wsparcia informatycznego;
 • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
  z m. Staszów przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym „My i Świat”;  
 • podmioty, którym Administrator przekazuje dane osobowe w związku z realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym prawa pracy, w szczególności związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników lub prawem zrzeszania się w związkach zawodowych;
 • podmioty, którym przekazanie Pana/Pani danych następuje na podstawie Pana/Pani wniosku lub zgody;
 • organy  administracji rządowej oraz samorządowej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 • podmioty upoważnione na podstawie ostatecznych decyzji administracyjnych, prawomocnych orzeczeń sądowych, tytułów wykonawczych,
 • inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów ogólnie obowiązujących.

Podmioty powyższe będą miały dostęp jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji Pani/Pana praw lub obowiązków, a także praw i obowiązków tych podmiotów.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zatrudnienia i po jego zakończeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub tak długo, jak wymaga tego prawnie uzasadniony interes Administratora.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie
art. 6 ust. 1 lit a Rozp., czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników, przepisów dotyczących zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, ubezpieczeń społecznych i opieki zdrowotnej oraz przepisów podatkowych.

Jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie świadczenia pracy.

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Niepublicznym Specjalnym Punkcie Przedszkolnym Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym „My i Świat” przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

10. Pani/Pana dane będą przetwarzane w informatycznych systemach kadrowo-płacowych oraz systemach wspomagających obsługę pracowników.

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.