Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny
Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym "My i Świat"

Rekrutacja

Rekrutacja trwa cały rok!

  • Przyjmowane są dzieci z każdym rodzajem niepełnosprawności, w wieku od 2,5 lat (posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego) do czasu podjęcia edukacji szkolnej.
  • Warunkiem przyjęcia do Przedszkola jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną. Dzieci, które ukończyły 7 lat, muszą posiadać także odroczenie obowiązku szkolnego wydane przez szkołę rejonową.
  • W przypadku dzieci uczęszczających na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju potrzebna jest opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydana przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną.
  • Rekrutacja trwa przez cały rok, w zależności od wolnych miejsc.
  • Rodzice dzieci zobowiązani są do podpisania umowy.
  • Pobyt w przedszkolu jest BEZPŁATNY (w tym zajęcia z terapeutami)